Una altra cosa que els ha agradat molt és que han de treballar de manera cooperativa, és a dir, no és una competició sobre qui contesta més bé, sinó que tots sumem punts per poder assistir a un esdeveniment final que se celebrarà amb diverses escoles i en què farem activitats esportives. Serà com una festa.