Al nostre ADN hi trobem contribuir a millorar els hàbits saludables de la societat en general i no ho fem només com a hospital, sinó que ho fem a través d’aquells projectes i d’aquelles empreses i organitzacions que hi contribueixen.